Napisz do nas

Twój e-mail:
Wiadomość:
Wyślij
Wyślij
Form sent seuccessfully - thank you.
Please fill all required fields!

Chce zainwestować lub kupić firmę

Jeśli rozważasz przejęcie innej firmy i masz wolne środki finansowe, zrób to rozsądnie i po odpowiedniej analizie, Najczęściej transakcje przejęć odbywają się w sytuacjach gdy:

 

• Przedsiębiorstwo zainteresowane jest szybkim rozwojem,

• Przedsiębiorstwo chce uzupełnić ofertę lub kompetencje o nowy obszar i łatwiej lub taniej jest zrobić to poprzez zakup działającej firmy.

• Inwestor jest zainteresowany zyskownym ulokowaniem środków pieniężnych.

 

Wybór firmy  tj. celu przejęcia jest indywidualnym zagadnieniem, w którym należy zwrócić uwagę na:

 

• Możliwość dalszego funkcjonowania firmy po zmianie właściciela – przekazanie kontaktów z klientami, zarządzania operacyjnego, know-how.

• Strukturę organizacyjną, maksymalnie niezależną od obecnego właściciela.

• Synergie w stosunku do obecnie prowadzonej działalności.

• Racjonalną wycenę.

 

 

Przeczytaj także

Skontaktuj się z nami

 

604 97 62 26

 

 

biuro@progressolution.pl

Jak przeprowadzić skuteczny zakup przedsiębiorstwa:

Etap 1. Identyfikacja celów przejęcia.

W zależności od kryteriów inwestycyjnych, potencjalnych celów przejęcia może być od kilku do kilkuset. Kluczowe jest szybkie i skuteczne zidentyfikowanie celów oraz dotarcie do właścicieli. Wykorzystuje się tu wywiadownie gospodarcze, raporty i analizy rynkowe, portale i organizacje branżowe, a wykorzystywana metodologia pozwala na zbudowanie dobrej relacji z Zarządami/właścicielami poszczególnych celów przejęcia.

Etap 2. Weryfikacja zainteresowania właścicieli sprzedażą firmy

Właściciele otrzymują propozycję podjęcia rozmów na temat sprzedaży firmy. Pamiętaj, że decyzja o jej sprzedaży jest decyzją strategiczną. Ponadto zwykle niewielka część właścicieli firm jest zainteresowana podjęciem rozmów na temat sprzedaży. Ważne jest dlatego abyś odpowiednio zaprezentował propozycję i uwypuklił korzyści dla właścicieli (finansowe, a także niefinansowe).

Etap 3. Badanie celu przejęcia i przeprowadzenia negocjacji

Przed przystąpieniem do negocjacji należy wycenić cel przejęcia oraz zweryfikować rzetelność i prawdziwość posiadanych o spółce informacji. W tym pierwszym celu stosuje się co najmniej 2 metody wyceny (najczęściej stosowane to: metoda dochodowa (DCF), metoda porównawcza, metoda odtworzeniowa). Aby zrealizować drugi cel, przeprowadza się badanie due diligence - wyczerpującą analizę kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk.

Sukces w transakcjach przejęć nie może być jedynie mierzony liczbą zakończonych transakcji, lecz powinien być oceniany po kilku latach od przeprowadzenia transakcji. Dlatego ważne jest, aby już na etapie przygotowania transakcji zapewnić odpowiednią kadrę, precyzyjnie przygotowany plan integracji oraz racjonalne szacowanie efektów synergii.

 

 

Skorzystaj z naszego doświadczenia i dowiedz się jak skutecznie zainwestować środki w inną firmę oraz uzyskać z tego tytułu korzyści.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Progres Solution Sp. z o.o.