chcę zainwestować lub kupić firmę

Jeśli rozważasz przejęcie innej firmy i masz wolne środki finansowe, zrób to rozsądnie i po odpowiedniej analizie, Najczęściej transakcje przejęć odbywają się w sytuacjach gdy:

• Przedsiębiorstwo zainteresowane jest szybkim rozwojem,

• Przedsiębiorstwo chce uzupełnić ofertę lub kompetencje o nowy obszar i łatwiej lub taniej jest zrobić to poprzez zakup działającej firmy.

• Inwestor jest zainteresowany zyskownym ulokowaniem środków pieniężnych.

 

Wybór firmy tj. celu przejęcia jest indywidualnym zagadnieniem, w którym należy zwrócić uwagę na:

• Możliwość dalszego funkcjonowania firmy po zmianie właściciela – przekazanie kontaktów z klientami, zarządzania operacyjnego, know-how.

• Strukturę organizacyjną, maksymalnie niezależną od obecnego właściciela.

• Synergie w stosunku do obecnie prowadzonej działalności.

• Racjonalną wycenę.

Jak przeprowadzić skuteczny zakup przedsiębiorstwa

etap 1

Identyfikacja celów przejęcia.

W zależności od kryteriów inwestycyjnych, potencjalnych celów przejęcia może być od kilku do kilkuset. Kluczowe jest szybkie i skuteczne zidentyfikowanie celów oraz dotarcie do właścicieli. Wykorzystuje się tu wywiadownie gospodarcze, raporty i analizy rynkowe, portale i organizacje branżowe, a wykorzystywana metodologia pozwala na zbudowanie dobrej relacji z Zarządami/właścicielami poszczególnych celów przejęcia.

etap 2

Weryfikacja zainteresowania właścicieli sprzedażą firmy.

Właściciele otrzymują propozycję podjęcia rozmów na temat sprzedaży firmy. Pamiętaj, że decyzja o jej sprzedaży jest decyzją strategiczną. Ponadto zwykle niewielka część właścicieli firm jest zainteresowana podjęciem rozmów na temat sprzedaży. Ważne jest dlatego abyś odpowiednio zaprezentował propozycję i uwypuklił korzyści dla właścicieli (finansowe, a także niefinansowe).

etap 2

Weryfikacja zainteresowania właścicieli sprzedażą firmy.

etap 3

Badanie celu przejęcia i przeprowadzenia negocjacji.

Przed przystąpieniem do negocjacji należy wycenić cel przejęcia oraz zweryfikować rzetelność i prawdziwość posiadanych o spółce informacji. W tym pierwszym celu stosuje się co najmniej 2 metody wyceny (najczęściej stosowane to: metoda dochodowa (DCF), metoda porównawcza, metoda odtworzeniowa). Aby zrealizować drugi cel, przeprowadza się badanie due diligence – wyczerpującą analizę kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk.

Sukces w transakcjach przejęć nie może być jedynie mierzony liczbą zakończonych transakcji, lecz powinien być oceniany po kilku latach od przeprowadzenia transakcji. Dlatego ważne jest, aby już na etapie przygotowania transakcji zapewnić odpowiednią kadrę, precyzyjnie przygotowany plan integracji oraz racjonalne szacowanie efektów synergii.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i dowiedz się jak skutecznie zainwestować środki w inną firmę oraz uzyskać z tego tytułu korzyści.

Siedziba spółki

Progres Solution Sp. z o.o.

ul. Adm. Józefa Unruga 46, 60-480 Poznań

TEL: +48 604 976 226 / +48 690 605 374

E-MAIL: biuro@progressolution.pl

Odwiedź nas na Facebooku

napisz do nas

    Wszystkie prawa zastrzeżone © Progres Solution Sp. z o.o.

    Created by Elcreo