Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Twoje przedsiębiorstwo ma problemy z płynnością? Wpadłeś w pętlę zadłużenia? Twój biznes nie przynosi dochodów, a Ty masz problemy z regulowaniem zobowiązań? Zaufaj ekspertom Progres Solution w ramach usługi kompleksowej restrukturyzacji.

Restrukturyzacja to ratunek dla podupadającego przedsiębiorstwa, któremu grozi upadłość. Przeanalizujemy Twoją sytuację ekonomiczną i zaproponujemy optymalne rozwiązanie. Dzięki współpracy z nami wstrzymane zostaną grożące Ci egzekucje. Odzyskasz płynność finansową i zaufanie klientów oraz środowiska biznesowego. Pomożemy znaleźć inwestora, uporządkujemy strukturę, opracujemy kompleksowy plan naprawczy. Dzięki temu nie tylko uchronisz się przed upadłością firmy, ale możliwe będzie zawarcie układu z wierzycielami oraz znaczna redukcja zobowiązań.

Wg. ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obowiązującej od 1 stycznia 2016r., rozróżniamy następujące rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który jeszcze spełnia ciążące na nim zobowiązania, jednakże ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie ich w stanie regulować, wobec czego grozić mu będzie stan niewypłacalności. Postępowanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są w stanie porozumieć się z większością swoich wierzycieli. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najbardziej odformalizowane.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który nie spełnia ciążących na nim zobowiązań, prowadzone są już przeciwko niemu postępowania egzekucyjne, jednakże możliwe jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami. Może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

Postępowanie
układowe

Postępowanie układowe przeznaczone jest dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności albo stali się już niewypłacalni. Zawarcie układu z wierzycielami możliwe jest po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

Postępowania
sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest najbardziej rygorystyczne spośród postępowań restrukturyzacyjnych. Jest bardzo podobne do dawnego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, jednakże z tą różnicą, iż nie powoduje ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, natomiast przyjęcie układu następuje na samym końcu, już po wykonaniu czynności sanacyjnych.

Upadłość
spółek

W przypadku, kiedy przedsiębiorca utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych, lub też gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku (przez okres 24 miesięcy), powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Procedura ta jest mocno sformalizowana i zawsze prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, dlatego w pierwszej kolejności warto rozważyć możliwość przeprowadzenia jednego z wyżej opisanych postępowań restrukturyzacyjnych.

Progres Solution oferuje usługi doradcze zarówno w restrukturyzacjach biznesowych twojego przedsiębiorstwa, jak i pomaga przeprowadzić restrukturyzację zatwierdzoną przez sąd, która skutecznie oddłuży twoje przedsiębiorstwo.

Siedziba spółki

Progres Solution Sp. z o.o.

ul. Adm. Józefa Unruga 46, 60-480 Poznań

TEL: +48 604 976 226 / +48 690 605 374

E-MAIL: biuro@progressolution.pl

Odwiedź nas na Facebooku

napisz do nas

    Wszystkie prawa zastrzeżone © Progres Solution Sp. z o.o.

    Created by Elcreo