Napisz do nas

Twój e-mail:
Wiadomość:
Wyślij
Wyślij
Form sent seuccessfully - thank you.
Please fill all required fields!

Restrukturyzacje strategiczne i postępowania restrukturyzacji sądowej

Przeczytaj także

Skontaktuj się z nami

 

604 97 62 26

 

 

biuro@progressolution.pl

Pojęcie restrukturyzacji firmy nie powinno kojarzyć się wyłącznie z kryzysowymi sytuacjami, takimi jak problemy z zachowaniem płynności, prowadzącymi do zagrożenia upadłością. Takie zdarzenia wywołują konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji naprawczej, skoncentrowanej przede wszystkim na krótkoterminowej perspektywie zachowania płynności bieżącej, a zatem zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa.

 

 

Bardzo często jednak, firmy o zdrowych fundamentach decydują się także na podjęcie zróżnicowanych działań restrukturyzacyjnych - aby poprawić wyniki, które nie są satysfakcjonujące dla Zarządu i Właścicieli.

 

Niezależnie od krótkoterminowej sytuacji, podczas świadczenia usług z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, na równi z kwestiami bieżącymi, traktujemy możliwości rozwoju firmy, w celu podniesienia wartości przedsiębiorstwa również w długim okresie.

Zrestrukturyzowana firma jest:

lepiej zorganizowana

bardziej efektywna ekononomicznie

skoncentrowana na głównej działalności, wyznaczonej przez strategię przedsiębiorstwa

Oferujemy wsparcie zarówno w procesie zarządzania sytuacjami kryzysowymi (restrukturyzacja naprawcza), jak i w podniesieniu efektywności biznesowej oraz budowaniu długoterminowej strategii przedsiębiorstwa (restrukturyzacja rozwojowa).

 

 

Spółka Progres Solution oferuje także skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji „sądowej” wg. nowego prawa restrukturyzacyjnego obowiązującego od 1 stycznia 2016r.

 

Nowe przepisy wprowadzają szereg procedur mających na celu oddłużenie podmiotów (procedury restrukturyzacyjne). Specjaliści naszej firmy doradzą, które z postępowań będzie z punktu widzenia twojej firmy najbardziej korzystne, a następnie skutecznie przeprowadzą zadłużone przedsiębiorstwo przez cały restrukturyzacji.

 

Wg. ustawy Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe, która zastąpiła dotychczasowe przepisy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, rozróżniamy następujące rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który jeszcze spełnia ciążące na nim zobowiązania, jednakże ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie ich w stanie regulować, wobec czego grozić mu będzie stan niewypłacalności. Postępowanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są w stanie porozumieć się z większością swoich wierzycieli. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najbardziej odformalizowane.

 

Przyspieszone postępowanie układowe

 

Przyspieszone postępowanie układowe przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który nie spełnia ciążących na nim zobowiązań, prowadzone są już przeciwko niemu postępowania egzekucyjne, jednakże możliwe jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami. Może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

 

Postępowanie układowe

 

Postępowanie układowe przeznaczone jest dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności albo stali się już niewypłacalni. Zawarcie układu z wierzycielami możliwe jest po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

 

Postępowania sanacyjne

 

Postępowanie sanacyjne jest najbardziej rygorystyczne spośród postępowań restrukturyzacyjnych. Jest bardzo podobne do dawnego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, jednakże z tą różnicą, iż nie powoduje ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, natomiast przyjęcie układu następuje na samym końcu, już po wykonaniu czynności sanacyjnych.

 

Upadłość spółek

 

W przypadku, kiedy przedsiębiorca utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych, lub też gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku (przez okres 24 miesięcy), powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Procedura ta jest mocno sformalizowana i zawsze prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, dlatego w pierwszej kolejności warto rozważyć możliwość przeprowadzenia jednego z wyżej opisanych postępowań restrukturyzacyjnych.

 

 

Progres Solution oferuje usługi doradcze zarówno w restrukturyzacjach biznesowych Twojego przedsiębiorstwa, jak i pomaga przeprowadzić restrukturyzację zatwierdzoną przez są, która oddłuży Twoje przedsiębiorstwo.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Progres Solution Sp. z o.o.